Tag Archives: EX341R

NEC na Microsoft NT Konferenciji

NT konferencija je najveći i najuspešniji slovenački tehnološko-poslovni događaj, mesto brojnih poslovnih mogućnosti i umrežavanja gde se prezentuju najbolja rešenja iz prakse, najnovije smernice i predstojeći poslovni trendovi.

Nec Display Solutions je, u saradnji sa distributerom za Sloveniju Acord 92, na Microsoft NT konferenciji održanoj u Portorožu, Slovenija u periodu od 21.05.-23.05.2019.godine., prezentovao svoju ponudu raspoloživih tehničkih rešenja. U svojoj ponudi  Nec Display Solutions se pre svega fokusirao na opremu za kancelarije i poslovne korisnike, koji zahtevaju visok kvalitet video prikaza, uz istovremenu brigu o zdravlju korisnika.

Na štandu Acord 92 prezentovani su sledeći NEC proizvodi:

  • MultiSync CB751Q
  • Infinity board 2.0 75″
  • MultiSync EX341R
  • MultiSync X551 IGT touch table

Interaktivni MultiSync CB751Q kao rešenje za škole je prvi put prikazano u Evropi.

Microsoft NT konferencija je ovom prilikom ugostila 2300 učesnika i 174 predavača. Posećenost konferencije je bila velika, od organa državne uprave, banaka, obrazovnih institucija, softverskih kompanija, medija i marketing agencija, hotela, studentskih domova, i brojna preduzeća koja se bave proizvodnjom, izgradnjom, preradom sirovina, prodajom, osiguranjem:

Javna uprava Privreda
Ministrstvo finansija RS
Generalni sekretarijat
Služba za analize in razvoj
Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Mestna občina Celje
Mestna občina Ljubljana
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje Slovenije
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Agencija za trg vrednostnih papirjev Slovenije
UL FE Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
RTV Slovenija
OŠ Frana Albrehta Kamnik
OŠ Gradec
OŠ Jurija Vege Moravče
OŠ Majde Vrhovnik
OŠ NHR Hrastnik
OŠ Rudolfa Ukoviča Podgard
OŠ Šempeter v Savinjski dolini
OŠ Toma Brejca
OŠ Dobje
OŠ Domžale
Elektro Celje d.d.
Elektro Ljubljana d.d.
Elektro Maribor d.d.
Slovenske železnice d. o. o.
Banka Slovenije
NLB d.d.
SID BANKA, d.d. LJUBLJANA
Pošta Slovenije d.o.o.
BUSINESS SOLUTIONS d.o.o.
COMPAREX d.o.o.
Microsoft d.o.o.
MonitorPro
iTehLab d.o.o.
I Computer Solutions
INNITO d.o.o.
Spintec d.o.o.
SRC d.o.o.
Skupina stroka.si
Stroka produkt d.o.o.
Veeam Software GMBH
Gaj Tanko, s.p.
IRT3000
LEGIT DOO
VIZ VIŠNJA GORA
Novinar
MPG Plus d.o.o.
Studio Moderna d.o.o.
Bernardin d.d.
Dijaški dom Tabor
Dijaški dom Vič,
Volvo d.o.o.
Zavarovalnica Triglav d.d.
Schneider Electric d.o.o.
TALUM d.d.
Trimo, architectural solutions, d.o.o.
Alumero d.o.o.
Aluminium Kety Emmi d.o.o.
Comtron d.o.o.
Danfoss
DARS d.d.
Dinit d.o.o
Domplan d.d.
Elektronabava d.o.o.
Furki sport d.o.o.
GEN Energija d.o.o.
GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o.
Inovatio d.o.o.
Insis d.o.o.
ITRO d.o.o.
Konica Minolta Slovenija d.o.o.
KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o.
Metronik d.o.o.
Merkur trgovina

Short Discussion


Maskota partnera Teksel u gostima kod NEC.a


Infinity Board 75″, u radu