Tehnologija

NEC LCD Technologies (Japan) – je vodeći proizvođač panela koji se koriste u medicinskim monitorima, kao i za ugradnju u medicinske uređaje (MRI, xRAY, Skenere), sa proizvodnjom koja pokriva oko 30% svetski potreba za monohromatskim  “grey scale” uređajima.

NEC LCD Technologies koristi sopstvene tehnologije proivodnje monitora;

  • SA-SFT (Super Advanced – Super Fine TFT) Technology (IPS)
  • UA-SFT (Ultra Advanced – Super Fine TFT) Technology (IPS)
Prednosti NEC SFT – “Super Fine TFT” tehnologija
Premium kvaltet iz svih uglova gledanja
  • lSFT ekrani napaju “LCD” kristale u horizontalnoj ravni, i u tom smeru rotiraju molekule. Kada je kristal okrenut u horizontalnoj ravni njegova veličin je ista – bez obzira na ugao iz koga posmatrate ekran.

Glatke promene prikaza na ekranu

  • LCD molekuli, se u horizontalnoj ravni okreću sa manje skokova (shodno promeni naelektrisanja) u odnosu na pomeranja u vertikalnoj ravni. Ovo NEC monitorima omogućava relativno brz odziv u odnosu na veličinu pomeranja kao i visok spektar prikazanih nivoa sive.

Visok osvetljaj uz istovremeni prikaz vrlo preciznog širokog spektra boja

  • Tehnološko unapređenje na prenosu osvetljaja kod naše SFT tehnologije omogućava prikaz širokog spektra boja (preko 70% game NTSC) bez umanjenja osvetljaja ekrana.
    •   SA-SFT prenos osvetljaja je okvirno 1.4 x A-SFT
    •   UA-SFT prenos osvetljaja je okvirnoy 1.2 x SA-SFT